UC (Unified communications)

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 01:47, ngày 7 tháng 7 năm 2009 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung ‘Thể loại:Máy tính Thể loại:Truyền thông {{Định nghĩa |thuật ngữ=UC |viết đầy đủ=Unified communications |tiếng Việt=...’)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


UC (Unified communications), tiếng Việt gọi là truyền thông hợp nhất, là sự kết hợp của các dịch vụ truyền thông phi thời gian thực (như hộp thư thoại, e-mail, SMS) với các dịch vụ truyền thông thời gian thực (như chat, điện thoại IP, hội thảo truyền hình...).


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài