Khác biệt giữa các bản “VLR”

Từ Từ điển công nghệ
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[Thể loại:Mạng tế bào]]
 
[[Thể loại:Mạng tế bào]]
  
'''HLR (Visited Location Register)''', tiếng Việt gọi là '''bộ đăng định vị tạm trú''', chứa các thông tin về thuê bao khi kích hoạt tại một vùng phục vụ nhất định. Thông tin trong VLR thường xuyên được cập nhật mỗi khi thuê bao di chuyển trong vùng phục vụ giữa các trạm gốc hoặc các BSC của cùng một trung tâm chuyển mạch.
+
{{Định nghĩa
 +
|thuật ngữ=VLR
 +
|viết đầy đủ=Visited Location Register
 +
|tiếng Việt=bộ đăng định vị tạm trú
 +
|giải thích=nơi chứa các thông tin về thuê bao khi kích hoạt tại một vùng phục vụ nhất định. Thông tin trong VLR thường xuyên được cập nhật mỗi khi thuê bao di chuyển trong vùng phục vụ giữa các trạm gốc hoặc các BSC của cùng một trung tâm chuyển mạch.
 +
}}
  
 
== Xem thêm ==
 
== Xem thêm ==

Bản hiện tại lúc 00:50, ngày 14 tháng 9 năm 2009


VLR (Visited Location Register), tiếng Việt gọi là bộ đăng kí định vị tạm trú, là nơi chứa các thông tin về thuê bao khi kích hoạt tại một vùng phục vụ nhất định. Thông tin trong VLR thường xuyên được cập nhật mỗi khi thuê bao di chuyển trong vùng phục vụ giữa các trạm gốc hoặc các BSC của cùng một trung tâm chuyển mạch.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài