VLR

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 00:50, ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


VLR (Visited Location Register), tiếng Việt gọi là bộ đăng kí định vị tạm trú, là nơi chứa các thông tin về thuê bao khi kích hoạt tại một vùng phục vụ nhất định. Thông tin trong VLR thường xuyên được cập nhật mỗi khi thuê bao di chuyển trong vùng phục vụ giữa các trạm gốc hoặc các BSC của cùng một trung tâm chuyển mạch.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài