4G

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 07:32, ngày 10 tháng 11 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


4G (4th Generation networks), tiếng Việt gọi là Mạng di động thế hệ thứ 4, hay 4G là mạng được cấu thành từ sự liên mạng giữa nhiều công nghệ khác nhau: mạng tế bào, Wi-Fi, WiMAX, mạng vệ tinh...để cung cấp một kết nối mọi lúc, mọi nơi, bằng cách sử dụng nhiều công nghệ khác nhau.

Xem thêm