Lịch sử sửa đổi của “ASE”

Từ Từ điển công nghệ

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:39, ngày 15 tháng 5 năm 2008Trungk (Thảo luận | đóng góp). . (250 byte) (+250). . (Trang mới: '''ASE''' là từ viết tắt của '''Amplified Spontaneous Emission''', tức '''bức xạ tự phát được khuếch đại'''. Đây là nguồn nhiễu chủ yếu của một...)