BTS

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 09:27, ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


BTS (Base Transceiver Station), tiếng Việt gọi là trạm thu phát sóng dùng trong mạng di động không dây (chủ yếu trong mạng 2G GSM/Cdma).

Xem thêm