Khác biệt giữa các bản “Block Codes”

Từ Từ điển công nghệ
(New page: Thể loại:Mã hóa Thể loại:Truyền thông kỹ thuật số '''Bloack Codes''', tiếng Việt gọi là '''Mã khối''', là một kỹ thuật mã hóa sửa sai (FEC)...)
 
Dòng 2: Dòng 2:
 
[[Thể loại:Truyền thông kỹ thuật số]]
 
[[Thể loại:Truyền thông kỹ thuật số]]
  
'''Bloack Codes''', tiếng Việt gọi là '''Mã khối''', là một kỹ thuật mã hóa sửa sai (FEC). Mã khối được xây dựng dựa trên 1 ma trận sinh mã và có thể được giải mã theo 1 ma trận giải mã.
+
'''Block Codes''', tiếng Việt gọi là '''Mã khối''', là một kỹ thuật mã hóa sửa sai (FEC). Mã khối được xây dựng dựa trên 1 ma trận sinh mã và có thể được giải mã theo 1 ma trận giải mã.
  
 
Thông tin thêm
 
Thông tin thêm

Phiên bản lúc 08:32, ngày 30 tháng 10 năm 2007


Block Codes, tiếng Việt gọi là Mã khối, là một kỹ thuật mã hóa sửa sai (FEC). Mã khối được xây dựng dựa trên 1 ma trận sinh mã và có thể được giải mã theo 1 ma trận giải mã.

Thông tin thêm

Tại sao gọi là mã khối vì cấu trúc mã hóa và giải mã đều có thể biễu diễn dưới dạng ma trận (dạng khối).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài