Block Codes

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 08:32, ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Tuan Duc (Thảo luận | đóng góp)


Block Codes, tiếng Việt gọi là Mã khối, là một kỹ thuật mã hóa sửa sai (FEC). Mã khối được xây dựng dựa trên 1 ma trận sinh mã và có thể được giải mã theo 1 ma trận giải mã.

Thông tin thêm

Tại sao gọi là mã khối vì cấu trúc mã hóa và giải mã đều có thể biễu diễn dưới dạng ma trận (dạng khối).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài