CRT

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 05:34, ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp) (New page: CRT (cathode-ray tube): TV sử dụng công nghệ bóng đèn hình là hệ thống có giá thấp nhất trên thị trường và thường có kích cỡ dưới 40 inch. Các chùm...)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

CRT (cathode-ray tube): TV sử dụng công nghệ bóng đèn hình là hệ thống có giá thấp nhất trên thị trường và thường có kích cỡ dưới 40 inch. Các chùm electron được điều biến để hiển thị hình ảnh trên màn hình với tốc độ refresh (số lần chiếu sáng trong một giây) là 29,7 Hz.