Chuyển giao

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 12:01, ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


Chuyển giao (handover) trong mạng thông tin di động là quá trình chuyển một kết nối thoại hoặc dữ liệu từ một kênh (sector) này sang kênh khác trong cùng một trạm phát sóng (BS) hoặc từ trạm BS này sang BS khác. Có nhiều loại chuyển giao khác nhau: chuyển giao cứng, chuyển giao mềm, chuyển giao nhanh, chuyển giao dọc, chuyển giao ngang,....