EGPRS

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 02:31, ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp) (New page: Thể loại:Mạng tế bào '''EGPRS''' ('''Enhanced GPRS''') là một thuật ngữ đồng nghĩa với EDGE.)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


EGPRS (Enhanced GPRS) là một thuật ngữ đồng nghĩa với EDGE.