Lịch sử sửa đổi của “FDD”

Từ Từ điển công nghệ

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 03:39, ngày 18 tháng 10 năm 2007Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp). . (564 byte) (+564). . (New page: '''FDD''' (''' Frequency Division Duplex'''), tiếng Việt gọi là '''song công phân chia theo tần số''', là thuật ngữ dùng để chỉ phương thức truyền thông tron...)