FPI

Từ Từ điển công nghệ


FPI (Fabry–Perot Interferometer), tiếng Việt gọi là Giao thoa kế Fabry-Perot. Giao thoa kế Fabry-Perot là một dụng cụ quang học bao gồm hai gương bán phản xạ có độ phản xạ cao (bình thường là khoảng 95% tùy vào ứng dụng cụ thể) quay mặt phản xạ vào nhau. Ánh sáng khi đi vào giao thoa kế sẽ phản xạ đi phản xạ lại nhiều lần, tạo nên sự giao thoa đa sóng (giữa các sóng phản xạ). Giao thoa kế được đặt tên dựa vào hai nhà khoa học Charles Fabry và Alfred Perot.

Xem thêm

Laser

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài