ISO

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 04:45, ngày 28 tháng 6 năm 2008 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp) (Đã hủy sửa đổi của Yeuit (Thảo luận); quay về phiên bản trước của Jcisio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

ISO (International Standardization Organization), tiếng Việt gọi là Tổ chức chuẩn hóa quốc tế, là một tổ chức quốc tế thực hiện việc thống nhất và đưa ra các chuẩn kết nối dùng chung cho các thiết bị viễn thông, máy tính,...

Một trong những chuẩn nổi tiếng của ISO là mô hình kết nối OSI.