LDPC

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 06:09, ngày 4 tháng 11 năm 2007 của Tuan Duc (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

[[Thể loại:]]

LDPC (Low Density Parity Check Code), tiếng Việt gọi là Mã khối mật độ thấp , kỹ thuật mã hóa sữa sai (ECC) thuộc họ mã kối (Block Codes). LDPC đặc trưng bởi ma trận sửa sai có kích thước lớn gồm các giá trị 0 và 1 với mật độ giá trị 1 thấp (low density).

Ưu điểm của LDPC chính là sự đa dạng của các kỹ thuật giải mã LDPC và cho peformance được xem là tốt nhất hiện nay (chỉ 1 vài mã LDPC). Tuy nhiên, khuyết điểm cũng chính là độ phức tạp của các giải thuật giải mã của LDPC.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài