Latency

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 23:12, ngày 31 tháng 8 năm 2008 của TXT (Thảo luận | đóng góp) (Trang mới: Thể loại:Điện tử Thể loại:Viễn thông '''Latency''', tiếng Việt gọi là '''độ trễ''' hay '''độ trễ đáp ứng''', là thời gian xuất tín hi...)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


Latency, tiếng Việt gọi là độ trễ hay độ trễ đáp ứng, là thời gian xuất tín hiệu hồi đáp của một hệ thống kể từ khi nhận được tín hiệu lối vào.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài