MID

Từ Từ điển công nghệ


Mobile Internet Device (viết tắt MID), tiếng Việt gọi là Thiết bị Internet di động, là một UMPC thiết kế bởi Intel. Chúng dùng bộ xử lí lõi kép, 600 MHz đến 800 MHz và chỉ chạy các phiên bản Linux nhúng.

Các thế hệ tiếp theo có thể có bộ xử lí đủ mạnh để chạy Windows.

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Xem thêm