MZI

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 08:31, ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Trungk (Thảo luận | đóng góp) (Trang mới: Thể loại:Vật lý Thể loại:Quang học '''MZI (Mach-Zehnder Interferometer)''', tiếng Việt gọi là '''Giao thoa kế Mach-Zehnder''', là giao thoa kế được...)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


MZI (Mach-Zehnder Interferometer), tiếng Việt gọi là Giao thoa kế Mach-Zehnder, là giao thoa kế được đặt tên theo hai nhà vật lí Ludwig Mach, con trai của Ernst Mach, và Ludwig Zehnder.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài