Microsoft Silverlight

Từ Từ điển công nghệ

Chương trình mang khả năng hoạt hình, biểu diễn ảnh vector và video cho các trình duyệt web. Phiên bản 1.1 của Microsoft Silverlight có kèm đầy đủ .NET CLR do đó các ứng dụng Silverlight có thể viết trên bất kì ngôn ngữ .NET nào.

Silverlight được Microsoft giới thiệu lần đầu vào tháng 12/2006. Phiên bản 1.0 đã chính thức ra mắt ngày 5/9/2007. Bản 1.1 còn đang trong giai đoạn Alpha.

Microsoft Silverlight được xem như là đối thủ của Adobe FlashSun Microsystems' JavaFX.

Homepage