OHA

Từ Từ điển công nghệ


OHA (Open Handset Alliance), tiếng Việt gọi là Liên minh thiết bị cầm tay mở. OHA được Google khởi xướng và lãnh đạo, với sự tham gia của 34 thành viên. Trong OHA có nhiều tên tuổi lớn như HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, Samsung, LG, T-Mobile...

Mục tiêu của OHA là xây dựng các chuẩn mở cho thiết bị di động. Sản phẩm đầu tay của liên minh này dự định sẽ là Android, một nền tảng di động mã nguồn mở dựa trên Linux.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài