SGSN

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 08:09, ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


SGSN (Serving GPRS Support Node) là một phần tử trong mạng lõi GPRS nhằm nối kết giữa mạng truy nhập (RAN) và gateway GGSN. Vài trò chính của SGSN là:

- Xác thực các UE đang dùng dịch vụ GPRS nối kết với nó.

- Quản lý việc đăng ký của một UE vào mạng GPRS.

- Quản lý quá trình di động của UE.

- Thiết lập, duy trì và giải phóng các bối cảnh PDP.

- Nhận và chuyển thông tin đến UE và ngược lại.

- Quản lý việc tính tiền.

- Tìm và đánh thức UE khi có cuộc gọi mới đến.