Từ điển công nghệ:Autolink/Javascript

Từ Từ điển công nghệ

Bạn chèn đoạn mã sau vào trước </body> để sử dụng phiên bản mới nhất của Autolink

<script type="text/javascript" src="http://tudiencongnghe.com/bridge/autolink.js"></script>

Trong quá trình nâng cấp, có thể một số tính năng của Autolink sẽ thay đổi. Nếu không muốn tự động cập nhật phiên bản mới, bạn có thể chép autolink.js về máy chủ của mình hoặc ghi rõ phiên bản (xem trong mã nguồn autolink.js) như sau:

<script type="text/javascript" src="http://tudiencongnghe.com/bridge/autolink-2.0.js"></script>

Các thông số hiện tại:

  • Chỉ tạo liên kết trong 1 lần xuất hiện đầu tiên trong trang web của mỗi mục từ.
  • Một từ được phân cách bởi các kí tự: " ", ".", ",", "\"", "'", "-", "/"
  • Viết hoa và thường: từ được viết hoa toàn bộ hoặc viết chính xác như trong từ điển. Ngoài ra nếu từ trong từ điển không viết hoa toàn bộ thì không phân biệt chữ hoa hay thường.
Thí dụ: từ điển có chữ Wi-Fi thì WI-FI hay Wi-fi hay wi-fi đều được. Chữ LAN viết hoa toàn bộ nên chỉ những chữ viết chính xác LAN mới xem như trùng.
  • Không tạo link với các thuật ngữ trong các thẻ /script|style|textarea|a|h\d/ (cụ thể: script, style, textarea, a, h1, h2, h3, h4, h5, h6).

Mọi góp ý xin gửi ở trang thảo luận.