TDD

Từ Từ điển công nghệ


TDD (Time Division Duplex), tiếng Việt gọi là song công phân chia theo thời gian, là một thuật ngữ dùng chỉ phương thức truyền thông trong đó tín hiệu trên đường lên và đường xuống được truyền tải trên cùng dãy tần số ở hai thời điểm khác nhau. TDD giả lập một song công (full duplex) trên một đường truyền đơn công (half duplex link). Các hệ thống sử dụng TDD như DECT, UMTS TDD, TD-SCDMA....

Xem thêm