Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:ADSL2”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 2: Dòng 2:
  
 
:Dấu + là kí tự đặc biệt trong URL chỉ khoảng trắng. Cần thay thế nó bằng %2B :D ''--[[Thành viên:Jcisio|Jcisio]] 01:24, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)''
 
:Dấu + là kí tự đặc biệt trong URL chỉ khoảng trắng. Cần thay thế nó bằng %2B :D ''--[[Thành viên:Jcisio|Jcisio]] 01:24, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)''
 +
 +
thế Nam sửa lại hộ anh nhé. Thanks--[[Thành viên:Nvqthinh|Nvqthinh]] 02:11, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)

Phiên bản lúc 03:11, ngày 6 tháng 11 năm 2007

Sao tra ADSL2+ toàn chỉ vào ADSL2 nhỉ? Dấu + trong wiki là một ký tự đặc biệt à?

Dấu + là kí tự đặc biệt trong URL chỉ khoảng trắng. Cần thay thế nó bằng %2B :D --Jcisio 01:24, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)

thế Nam sửa lại hộ anh nhé. Thanks--Nvqthinh 02:11, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)