WiMAX Forum

Từ Từ điển công nghệ


WiMAX Forum, tiếng Việt gọi là Diễn đàn WiMAX, là một tổ chức của các nhà khai thác và các công ty thiết bị cấu kiện truyền thông trên thế giới nhằm thúc đẩy và chứng nhận khả năng tương thích của các thiết bị truy cập vô tuyến băng thông rộng thuộc tập hợp chuẩn 802.16 của IEEE và các chuẩn HiperLAN của ETSI. Diễn đàn WiMAX hiện tại có sự góp mặt của hơn 470 công ty, nhà cung cấp mạng, thiết bị truyền thông hàng đầu thế giới để đảm bảo các hệ thống phê chuẩn bởi diễn đàn đáp ứng nhu cầu của khách hàng và của các chính phủ.

Trang web chính thức của diễn đàn WiMAX là http://www.wimaxforum.org.