ACK

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 08:52, ngày 21 tháng 6 năm 2009 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung ‘Thể loại:Viễn thông Thể loại:Mạng máy tính {{Định nghĩa |thuật ngữ= |viết đầy đủ=ACKnowledgment |tiếng Việt= |gi...’)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


ACK (ACKnowledgment) là tín hiệu chỉ rằng một hoặc nhiều khối dữ liệu đã được nhận và giải mã thành công. ACK được dùng trong HARQ cũng như là ARQ ở tầng RLC.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài