System on Chip

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ System on a chip)

System on Chip (SoC), dịch là Hệ thống trên một vi mạch, là một khái niệm dùng để chỉ các hệ thống được xây dựng trên ý tưởng tích hợp tất cả các thành phần của một hệ thống máy tính lên trên một vi mạch đơn (hay còn gọi là một chip đơn).

Hệ thống trên một vi mạch có thể bao gồm các khối chức năng số, tương tự, tín hiệu kết hợp (mixed-signal) và cả các khối tần số radio (RF). Ứng dụng điển hình của các hệ thống trên một vi mạch là các hệ thống nhúng.

Xem thêm

Liên kết ngoài