Từ điển công nghệ:Giới thiệu

Từ Từ điển công nghệ

Giới thiệu

"Từ điển công nghệ" là một cuốn từ điển tự do liệt kê các thuật ngữ thường được dùng trong các ngành công nghệ (trước mắt là công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông), là kết quả của sự cộng tác của chính các độc giả từ khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là các độc giả có hoạt động chuyên môn hoặc có hiểu biết về các ngành công nghệ mà "Từ điển công nghệ" đề cập tới.

Nguyên tắc hoạt động

TDCN là tổ chức phi lợi nhuận và cam kết giữ tinh thần cộng đồng. Các quy định sau có giá trị cao nhất và mang tính chất định hướng cho hoạt động của TDCN.

 • TDCN là dự án cộng đồng, phi lợi nhuận.
 • TDCN là một từ điển mở, của cộng đồng và vì cộng đồng. Bất kỳ ai cũng có quyền đóng góp kiến thức của mình để biên tập, sửa chữa, bổ sung,... một thuật ngữ, một khái niệm nào đó. Tuy nhiên để đảm bảo tính đúng đắn và khoa học thì các thông tin này đều phải qua kiểm duyệt, phân loại bởi đội ngũ quản lý TDCN.
 • TDCN là một dự án mở, một bộ phận trong dự án Tài liệu Việt Nam (TLVN).

Hội đồng sáng lập (HĐSL)

Từ điển công nghệ được chính thức thành lập vào ngày 15/09/2007 bởi sáu thành viên sau :

 • 1. Nguyễn Tuấn Đức (TuanDuc)
 • 2. Nguyễn Vương Quốc Thịnh (nvqthinh)
 • 3. Nguyễn Hải Nam (jcisio)
 • 4. Trần Xuân Tú (TXT)
 • 5. Đoàn Hiệp (Falleaf)
 • 6. Doãn Minh Đăng (minhdang)

Hội đồng quản lý (HĐQL)

 • Hiện tại HĐQL bao gồm các thành viên của HĐSL. Cùng với sự phát triển của TDCN, HĐQL sẽ được thay đổi. Các thành viên tham gia tích cực vào việc xây dựng và phát triển TDCN sẽ được tham gia vào HĐQL.
 • HĐQL có nhiệm vụ điều hành, quản lý, giám sát và biên tập nội dung của TDCN. HĐQL có nhiệm vụ đề ra các chiến lược phát triển của TDCN theo những tiêu chí đã đề ra.
 • HĐQL có quyết định khoá các bài viết có nội dung đầy đủ và ổn định.
 • HĐQL có quyền quyết định cung ứng dịch vụ từ điển cho các trang web, các diễn đàn, các tạp chí,...trên nguyên tắc tuân thủ các tiêu chí đã đề ra.

Mọi ý kiến đóng góp hay cần thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với nhóm quản trị "Từ điển công nghệ" tại contact(at)tudiencongnghe.com.