Mở tài khoản

Từ Từ điển công nghệ
Tên thật là không bắt buộc. Nếu bạn đồng ý cung cấp, nó sẽ dùng để ghi nhận công lao của bạn.

Từ điển công nghệ được xây dựng bởi những người như bạn.

1.890

lần sửa đổi

505

trang nội dung

0

người đóng góp gần đây