Từ điển công nghệ:Autolink

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 02:05, ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Đây là công cụ tự động tạo liên kết từ các thuật ngữ trong trang web bất kì đến TDCN. Hiện tại chỉ có phiên bản viết bằng Javascript. Phiên bản PHP dự tính sẽ gồm một phần chung và các plug in cho từng loại blog/forum/portal cụ thể.

Các link tự thêm vào có class tdcnAutoLink, bạn có thể sửa đổi tùy ý, thí dụ như trang test http://tudiencongnghe.com/bridge/test.html

<style>
a.tdcnAutoLink, a.tdcnAutoLink:link, a.tdcnAutoLink:visited, a.tdcnAutoLink:active {
    border-bottom:1px dashed;
    text-decoration:none;
    background: url(http://tudiencongnghe.com/images/external.png) no-repeat 100% -1px;
    padding: 0 18px 0 0;
}
a.tdcnAutoLink:hover {
    background-color:yellow;
}
</style>