802.16m

Từ Từ điển công nghệ


IEEE 802.16m là một chuẩn mở rộng của IEEE 802.16e-2005 đang được chuẩn hóa bởi nhóm TG16m của IEEE. 802.16m định nghĩa một giao diện vô tuyến tiên tiến nhằm cung ứng tốc độ trên 100Mbit/giây cho ứng dụng di động và trên 1Gbit/giây cho ứng dụng cố định. Theo kế hoạch, chuẩn 802.16m sẽ kết thúc vào cuối năm 2008.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Trang web IEEE 802.16 Task Group TGm

Liên kết ngoài