Cadence

Từ Từ điển công nghệ

Cadence là tên của một hãng chuyên cung cấp các công cụ hỗ trợ thiết kế và kiểm tra vi mạch từ mức hệ thống đến mức vật lý.

Xem thêm

Liên kết ngoài