EPIA

Từ Từ điển công nghệ


EPIA (hay còn gọi là VIA EPIA) là các sản phẩm main board của VIA Tech dùng cho mục đích phát triển sản phẩm nhúng. EPIA bao gồm các sản phẩm như Pico ITX, [Nano ITX]], Mini ITX và các mạch phát triển đi kèm.

Liên kết ngoài

Nhà cung cấp sản phẩm EPIA tại Việt Nam