Electromechanics

Từ Từ điển công nghệ


Electromechanics, tiếng Việt gọi là Điện cơ, là sự kết hợp của các kĩ thuật điện từ và cơ khí.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài