FON

Từ Từ điển công nghệ


FON là Mạng lưới cho phép người dùng chuyển một phần mạng WiFi cá nhân trong gia đình thành mạng công cộng. Những người tham gia vào cộng đồng FON được gọi là foneros. Đổi ngược lại các foneros có thể nối kết với bất kỳ AP FON nào khác ở bất cứ nơi đâu. FON đang dần mang đến cho người dùng khái niệm "always connected" dù đi bất cứ nơi đâu mà không cần phải trả thêm chi phí nào cả.

FON được bắt đầu từ đầu tháng 11 ở Tây Ban Nha bởi Martín Varsavsky, nhưng đến nay FON đã có mặt ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. FON được hậu thuẩn bởi GoogleSkype. Do đó sắp tới những foneros có thể dùng skype FON để gọi điện thoại miễn phí.

Các foneros được phân thành 3 loại:

- linus: người dùng chia sẻ miễn phí AP của mình cho các foneros khác, và có thể dùng miễn phí AP của các foneros khác.

- aliens: Những người dùng không nằm trong cộng đồng foneros. Họ trả tiền để dùng mạng fon trong một thời gian nhất định.

- bills: là nhưng foneros mà muốn thu tiền từ việc người khác dùng mạng wifi của mình. Bills sẽ được hưởng 50% lợi nhuận từ các aliens mà nối kết vào mạng của bills. Ngược lại bills không được nối kết miễn phí vào các AP của các foneros khác.

Xem thêm thông tin

1. Thảo luận về FON trên VNTelecom

2. Trang web chính thức của FON