FUD

Từ Từ điển công nghệ

FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) là chiến thuật chê bai đối thủ bằng cách lan truyền rộng rãi những thông tin xấu và mơ hồ, đánh lừa người dùng.

Thuật ngữ này có nguồn gốc từ một cựu nhân viên của IBM, anh dùng từ này để mô tả IBM sau khi rời công ty.