Functional test

Từ Từ điển công nghệ

Functional test, tiếng Việt gọi là Phương pháp kiểm tra dựa vào chức năng, là một thuật ngữ thường được dùng trong lĩnh vực thiết kế vi mạch điện tử nhằm chỉ một loạt kĩ thuật kiểm tra vi mạch nhằm tìm kiếm lỗi xuất hiện trong quá trình sản xuất dựa vào việc phân tích chức năng của mạch.

Xem thêm