GPU

Từ Từ điển công nghệ


Graphic Processing Unit, bộ vi xử lý đồ họa trong các video card hoặc các bản mạch xử lý hình ảnh chuyên dụng trong máy tính