Line coding

Từ Từ điển công nghệ


Line coding, tiếng Việt gọi là Mã hóa kênh , là kỹ thuật chuyển các giá trị bit logic thành các tín hiệu điện (dạng xung) để truyền qua đường truyền hữu tuyến (cáp đồng, cáp quang...).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài