Máy xeo giấy

Từ Từ điển công nghệ

[[Thể loại:]]

Paper machine, tiếng Việt gọi là Máy làm giấy, là Máy làm giấy hay máy xeo giấy bao gồm từ thùng đầu, dàn lưới tạo hình, ép, sấy, cuộn --> Thành phẩm.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Công nghệ giấy bột giấy. [1]