Microchip

Từ Từ điển công nghệ

Microchip là nhà sản xuất vi điều khiển 8-bit số 1 thế giới.

Nhà phân phối tại Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại và Giao Nhận R&P