Tập tin:Thuatngu vn.png

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 17:00, ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Falleaf (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Thuatngu_vn.png(640×295 điểm ảnh, kích thước tập tin: 38 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:07, ngày 10 tháng 6 năm 2008
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
640×295 (38 kB)Falleaf (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: