Thảo luận:ADSL2

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 12:42, ngày 6 tháng 11 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp) (Thảo luận:ADSL2plus đổi thành Thảo luận:ADSL2)

Sao tra ADSL2+ toàn chỉ vào ADSL2 nhỉ? Dấu + trong wiki là một ký tự đặc biệt à?

Dấu + là kí tự đặc biệt trong URL chỉ khoảng trắng. Cần thay thế nó bằng %2B :D --Jcisio 01:24, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)

thế Nam sửa lại hộ anh nhé. Thanks--Nvqthinh 02:11, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)

Link http://tudiencongnghe.com/w/index.php?title=ADSL2%2B trỏ đến bài viết, nhưng link bình thường không hoạt động, để xem lại.--Jcisio 02:41, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)
Sao tụi wiki en/fr, đối với ký tự + này nó vẫn ok. http://fr.wikipedia.org/wiki/ADSL_2+--Nvqthinh 12:38, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)