Thể loại cần thiết

Từ Từ điển công nghệ

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Điện tử‏‎ (14 trang)
 2. Thiết bị‏‎ (13 trang)
 3. Mã hóa‏‎ (9 trang)
 4. Xử lý thông tin xã hội‏‎ (7 trang)
 5. Mạng ad-hoc‏‎ (7 trang)
 6. Kỹ thuật điện tử‏‎ (6 trang)
 7. Công nghệ thông tin‏‎ (5 trang)
 8. DSL‏‎ (5 trang)
 9. GPRS‏‎ (5 trang)
 10. Truyền thông‏‎ (4 trang)
 11. Quang học‏‎ (4 trang)
 12. Laser‏‎ (4 trang)
 13. Kỹ thuật điện‏‎ (4 trang)
 14. Từ viết tắt thông dụng‏‎ (3 trang)
 15. Thiết kế kiểm tra‏‎ (3 trang)
 16. Kinh tế học‏‎ (3 trang)
 17. Công nghệ Thông tin‏‎ (3 trang)
 18. Khoa học điện toán‏‎ (2 trang)
 19. Hiệp hội‏‎ (2 trang)
 20. Xử lý tín hiệu số‏‎ (2 trang)
 21. Cơ khí‏‎ (2 trang)
 22. Kỹ thuật đa truy cập‏‎ (2 trang)
 23. Nhiễu tín hiệu‏‎ (2 trang)
 24. Xử lý tín hiệu‏‎ (2 trang)
 25. Dịch vụ viễn thông‏‎ (2 trang)
 26. Mạng lõi‏‎ (2 trang)
 27. Thành viên nhóm viễn thông‏‎ (2 trang)
 28. Công cụ thiết kế vi mạch‏‎ (1 trang)
 29. Thiết kế để kiểm tra‏‎ (1 trang)
 30. Thuật ngữ‏‎ (1 trang)
 31. Thành viên nhóm khoa học máy tính‏‎ (1 trang)
 32. Thành viên nhóm điện tử‏‎ (1 trang)
 33. Bộ nhớ‏‎ (1 trang)
 34. Tiêu bản dùng hàm cú pháp‏‎ (1 trang)
 35. Triển lãm‏‎ (1 trang)
 36. Truy cập đa kênh‏‎ (1 trang)
 37. Chuẩn‏‎ (1 trang)
 38. Truyền thông vệ tinh‏‎ (1 trang)
 39. Đơn vị‏‎ (1 trang)
 40. Công nghệ‏‎ (1 trang)
 41. Quản lý Dịch vụ‏‎ (1 trang)
 42. Phần cứng‏‎ (1 trang)
 43. Mạng điện thoại‏‎ (1 trang)
 44. Mạng cảm biến‏‎ (1 trang)
 45. Diễn đàn‏‎ (1 trang)
 46. Màn hình hiển thị‏‎ (1 trang)
 47. GSM‏‎ (1 trang)
 48. Ghép nối máy tính‏‎ (1 trang)
 49. Giấy phép‏‎ (1 trang)
 50. Kĩ thuật quản lý hàng đợi‏‎ (1 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).