ATE

Từ Từ điển công nghệ

Automatic Test Equipment (ATE), tiếng Việt gọi là Thiết bị kiểm tra hay Thiết bị tét, là một thuật ngữ chỉ các thiết bị được dùng để kiểm tra các vi mạch, thiết bị điện tử.