CRT

Từ Từ điển công nghệ

CRT (cathode-ray tube): TV sử dụng công nghệ bóng đèn hình là hệ thống có giá thấp nhất trên thị trường và thường có kích cỡ dưới 40 inch. Các chùm electron được điều biến để hiển thị hình ảnh trên màn hình với tốc độ refresh (số lần chiếu sáng trong một giây) là 29,7 Hz.