Gate

Từ Từ điển công nghệ

Gate, tiếng Việt gọi là cổng, là một khái niệm dùng để các thành phần chức năng lôgic cơ bản của một vi mạch điện tử. Ví dụ, cổng AND, cổng OR, cổng NOR,...