HSPA

Từ Từ điển công nghệ


HSPA (High-Speed Packet Access), tiếng Việt gọi là Công nghệ truy nhập gói tốc độ cao, là tập các giao thức trong thông tin di động bao gồm các chuẩn HSDPAHSUPA đã thiết lập, và HSOPA đang được đề xuất.

HSPA đã được triển khai thành công ở một số băng tần như 850, 1700, 1800, 1900, 2100 MHz. HSPA hiện đang hỗ trợ tốc độ dữ liệu 14.4 Mbps cho đường xuống và 1.4 Mbps cho đường lên.