IEEE

Từ Từ điển công nghệ

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), tiếng Việt gọi là Viện các kỹ sư điện và điện tử, là một tổ chức khoa học nghề nghiệp được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học máy tính,...

IEEE hiện có trên 350.000 thành viên là các kỹ sư, các nhà khoa học gia và sinh viên.