Intel

Từ Từ điển công nghệ

Công ty sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới, sáng chế ra các bộ vi xử lí họ x86, hiện đang dẫn đầu về các VXL cho máy tính để bàn và xách tay. Doanh thu năm 2006 là 35 tỉ USD.